TRŽENJE NEPREMIČNIN V LASTI TA-BU INVESTICIJ d.o.o.

Zdenka Žrlič-Bahčič, univ. dipl. pol.

št. licence: 01310
tel:  01/514 15 95
fax: 01/514 15 96
E-naslov: zdenka.zrlic@ta-bu.si