Zgodovina

Družba TA-BU d.o.o., Pod hribom 78, je pravna oseba slovenskega prava, ustanovljena 23.5.1990 in registrirana na sodišču 13.6.1990. Družbo so ustanovili Aleš Tavčar, Dimitrij Buchegger in Miha Tavčar, v letu 1993 se je s svojim kapitalom pridružila Vera Tavčar, sredi 1997 pa Marjan Babnik.

S poslovanjem je družba pričela v letu 1990, prvi leasing posel pa je bil sklenjen v letu 1991.

Po stabilizaciji političnih razmer v republiki Sloveniji in s pridobitvijo zaupanja in podpore tujih bank se je obseg poslov v naslednjih letih hitro povečal. Uspešna rast družbe pa je rezultat zlasti ustreznih strokovnih odločitev in trdega dela. Po podatkih iz Gospodarskega vestnika št. 43 iz leta 1995 je družba zasedla zavidljivo 19. mesto na razpredelnici največjih »gazel«, t.j. 50 podjetij, ki so imela ne glede na tip lastništva največjo povprečno stopnjo rasti v obdobju 1991/94 z najmanj milijonom prihodkov v DEM v letu 1994. Če pa v tej razpredelnici ne bi bila zajeta tudi bivša družbena podjetja, bi bili seveda rezultati oz. uvrstitev še bolj ugodna.

V letu 1996 smo pričeli z investicijsko dejavnostjo, leta 2003 pa še s posredovanjem nepremičnin.